METHAANIJS: EEN TIJDBOM VOOR ONS KLIMAAT

De mens vervuilt de atmosfeer met broeikasgassen, wat leidt tot een klimaatverandering die afwijkt van de natuurlijke klimaatverandering. Dat de mensheid zich hier steeds meer van bewust wordt en dat ingezet wordt op reductie van de uitstoot van CO2 is positief, maar wel eenzijdig. Weinigen lijken zich ervan bewust dat andere broeikasgassen een veel grotere invloed hebben op ons klimaat dan CO2. Op de oceaanbodems ligt een enorme tijdbom voor ons klimaat: methaanijs.