OVER MIJ

Ik

Welkom op mijn website. Mijn naam is Anita Hazenberg-Folkersma. Samen met mijn man, zoon en dochter woon ik in het prachtige Drenthe. Op deze pagina zal ik je iets meer vertellen over mijzelf en mijn werkzaamheden.

Mijn achtergrond

Bedrijfskunde, civiele techniek en natuur- en milieuwetenschappen: ik heb een brede achtergrond.
In 1994 ronde ik de opleiding HEAO Bedrijfseconomie af aan de Hanzehogeschool in Groningen. Als snel kwam ik echter tot de conclusie dat ik niet tot mijn pensioen met mijn neus in de cijfers wilde zitten. Ik startte daarom naast mijn baan in de avonduren met de opleiding HTS Civiele Techniek.
Vanwege gezinsuitbreiding heeft mijn studie daarna vele jaren op een laag pitje gestaan. In 2017, toen de kinderen inmiddels beiden naar het voortgezet onderwijs gingen, besloot ik om mijn studieplannen ook weer op te pakken. Ik startte met een studie aan de Open Universiteit. Aanvankelijk was dat een open bachelor waarbij ik de studierichtingen Bedrijfskunde en Natuur- en milieuwetenschappen combineerde, maar in 2020 ben ik overgestapt naar de masteropleiding Environmental sciences. Binnen deze studie richt ik mij met name op de (gevolgen van) klimaatverandering, energie en beleid.
Naast mijn studies heb ik diverse vakinhoudelijke cursussen gevolgd, met name op het gebied van duurzame energie. Bij de TU Delft / Post Academisch Onderwijs volgde ik de cursussen ‘Waterstof voor professionals’, ‘Geothermie’ en ‘Aanpak aardgasvrije wijken’.

Mijn werkzaamheden

Ik help gemeenten en andere (semi)overheden met het realiseren van hun ambitie op het gebied van de energietransitie en met het duurzaam, klimaatbestendig en aardbevingsbestendig inrichten van de leefomgeving. Dit doe ik zowel in een adviserende rol als beleidsadviseur als in een uitvoerende rol als projectleider.

Door mijn bedrijfskundige en technisch-inhoudelijke achtergrond kan ik een project van a tot z begeleiden: van het eerste idee tot en met de realisatie, en alle inhoudelijke aspecten van de techniek tot het opstellen van beleid, schrijven van adviezen, projectfinanciën, subsidies, communicatie en planning.

Mijn werkgebied

Mijn werkgebied is globaal 100 km rondom mijn woonplaats Assen. Mijn klanten zijn met name gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Overijssel. Soms werk ik ook voor provincies, waterschappen en nutsbedrijven. 

Mijn competenties

Mijn competentieprofiel: academisch werk- en denkniveau, sterk analytisch vermogen, open en transparante communicatiestijl. Daarnaast ben ik goed in heldere adviezen en rapporten schijven. Dit is wat klanten, relaties en assessmentbureaus over mij zeggen.

Anita heeft een bijzondere, bijna unieke, combinatie: het vermogen om technische vraagstukken te vertalen in concrete beleidsplannen. Vanuit een technische achtergrond weet zij e.e.a. op zodanige wijze te verwoorden dat bestuurders het begrijpen en dat is een kwaliteit op zich.

Relatie op LinkedIn

She has a well-developed mind, especially the analytical talent and her abstraction skills are strongly developed. She easily gains insight into problems, knows how to seperate main from side issues and is inventive in searsing for solutions to problems.

Berenschot

Anita is een zeer betrouwbare vrouw met een gedegen kennis van zaken. Ze is to the point en communiceert op een open en vriendelijke wijze. Ze weet zaken tot een goed eind te brengen. 

Relatie op LinkedIn

Anita is een veelzijdig beleidsmedewerker die problemen niet uit de weg gaat. Ze is gedreven, houdt van denken en doen, werkt zelfstandig binnen het team en weet haar argumenten goed voor het voetlicht te brengen. Vanuit management oogpunt is zij zo’n medewerker die je los kunt laten.

Relatie op LinkedIn

She showed a strong analytical talent and came with interesting proposals for improvement. Anita has an open mind for complex issues.

Relatie op LinkedIn

Ze maakt zich gemakkelijk nieuwe informatie eigen en is ook goed in staat om problemen op te lossen, zowel van theoretische als van praktische aard. Ze analyseert gemakkelijk en weet goed om te gaan met de koppeling tussen theorie en praktijk.

BOP Bedrijfspsycologie

Verstandelijke capaciteiten op een hoog academisch niveau.

MDP Management Services