PRODUCTEN/DIENSTEN

Projectleider

Ik ben in te huren als projectleider voor projecten die een relatie hebben met duurzaamheid, bijvoorbeeld aanpak van aardgasvrije wijken, realiseren van een duurzaam nieuwbouwproject, klimaatadaptatiemaatregelen of civiele bouwwerken met een duurzaam tintje. 

PROJECTLEIDER

uurtarief op aanvraag

 • Overeenkomst voor duur van het project
 • Facturatie van werkelijk bestede uren
 • Flexibel
UURTARIEF AANVRAGEN
ASSISTENT-PROJECTLEIDER

uurtarief op aanvraag

 • Overeenkomst voor duur van het project
 • Facturatie van werkelijk bestede uren
 • Flexibel
UURTARIEF AANVRAGEN

Beleidsmedewerker

Ik kan gemeenten ondersteunen bij het RES-proces, het opstellen van een Warmtevisie, een duurzaamheidsnotitie voor een specifiek project, etc. Voor een afgerond advies of beleidsopdracht stel ik graag een offerte op. Daarnaast ben ik ook op uurbasis in te huren voor beleidsmatige werkzaamheden.

SPECIFIEKE OPDRACHT

offerte op aanvraag

 • Voor duidelijk afgebakende opdrachten
 • Voor korte adviezen
 • Kosten vooraf bekend
OFFERTE AANVRAGEN
INHUUR OP UURBASIS

uurtarief op aanvraag

 • Voor opdrachten met een onduidelijk kader
 • Voor inhuur van extra capaciteit
 • Flexibel
UURTARIEF AANVRAGEN

Strippenkaart

Af-en-toe een paar uur extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld voor een second opinion, opstellen van een advies, reviewen van een tekst of opstellen van een korte beleidsnota? Schaf dan een stippenkaart aan. Een strippenkaart is een jaar geldig en kan op ieder gewenst moment ingezet worden. Je ontvangt maandelijks een overzicht met de bestede uren en resterende uren op de strippenkaart. 

STRIPPENKAART SMALL

€ 1.000

excl. btw

 • 10 uren
 • € 100 per uur (geen korting)
 • 1 jaar geldig
 • Maandelijks overzicht
BESTELLEN
STRIPPENKAART MEDIUM

€ 2.250

excl. btw

 • 25 uren
 • € 90 per uur (10% korting)
 • 1 jaar geldig
 • Maandelijks overzicht
BESTELLEN
STRIPPENKAART LARGE

€ 8.000

excl. btw

 • 100 uren
 • € 80 per uur (20% korting)
 • 1 jaar geldig
 • Maandelijks overzicht
BESTELLEN

Sparren

Soms heb je behoefte om even met iemand te sparren over een bepaald idee, een voorstel of een dilemma. Daarom reserveer ik wekelijks in mijn agenda twee blokken van een uur om kosteloos te sparren met gemeenten. Wil je als ambtenaar ideeën opdoen of brainstormen over hoe een project aan te pakken, wil je als portefeuillehouder even sparren over de politieke aspecten van energietransiatie of klimaatadaptatie of wil je als raadslid meer informatie over een specifiek duurzaamheidsthema of een second opinion op een collegevoorstel? Neem gerust contact op, dan plannen we een afspraak voor een één-op-één gesprek. Geheel kosteloos en vrijblijvend.

UURTJE SPARREN

gratis

 • 1 uur
 • Voor ambtenaren, collegeleden en raadsleden
 • Geen kosten
 • Geen verplichtingen
 • Telefonisch of via Teams
MAAK EEN AFSPRAAK

Inspiratiesessie

Wilt u uw gemeenteraad informeren en inspireren over de mogelijkheden voor energietransitie, duurzame energieopwekking en klimaatadapatatie? In een sessie van 1 tot 2 uur vertel ik de raad alles wat zij moeten weten over de achtergronden, wettelijke kaders, mogelijkheden en beleidsvrijheden. Iedere sessie bestaat uit een algemene introductie en naar keuze een of meerdere onderwerpen uit de volgende drie thema’s:
• Energietransitie
• Duurzame energie
• Klimaatadapatatie

Iedere presentatie duurt ongeveer 20-25 minuten, met 5-10 minuten voor vragen. De totale lengte van de inspiratiesessie varieert dus van 1 tot 2 uur, afhankelijk van de gekozen thema’s.


Na afloop van de sessie krijgen alle raadsleden en collegeleden een informatiepakket, bestaande uit white papers, boeken en een leuke attentie (maximaal 30). De waarde van dit informatiepakket is € 50,- per persoon (totale waarde € 1.500,-).

Beschikbaar vanaf medio 2021.

BASIS

€ 2.950

excl. btw

 • Algemene introductie
 • 1 themapresentatie naar keuze
 • Duur: 1 uur
 • Incl. informatiepakket t.w.v. € 1.500
AANVRAGEN
MEDIUM

€ 3.950

excl. btw

 • Algemene introductie
 • 2 themapresentaties naar keuze
 • Duur: 1,5 uur
 • Incl. informatiepakket t.w.v. € 1.500
AANVRAGEN
COMPLEET

€ 4.950

excl. btw

 • Algemene introductie
 • 3 themapresentaties
 • Duur: 2 uur
 • Incl. informatiepakket t.w.v. € 1.500
AANVRAGEN

Boeken

Signeren

gratis

Wil je een boek laten signeren? Geen enkel probleem. Geef bij je bestelling even door welke naam en/of boodschap je graag in het boek wilt. 

INFORMATIEPAKKET

€ 50

excl. btw

Geen interesse in een inspiratiesessie, maar wel in het informatiepakket? Het informatiepakket is ook los te bestellen.

BESTELLEN
Handboek voor raadsleden

€ 27,95

incl. btw

 • 2010
 • 145 pagina’s
 • ISBN 978-90-809772-8-0
 • Uitgever: Avviato
 • Auteur: diverse

U bent gemeenteraadslid of overweegt dat te worden. Dan volgt u wellicht een paar algemene cursussen op het gebied van raadslidmaatschap. Maar waar leert u alles over het brede gemeentelijke werkveld waar u als raadslid mee te maken krijg? Heeft u bijvoorbeeld een technische achtergrond, dan hebt u waarschijnlijk minder kennis van sociale verzekeringswetten. Is de sociale zekerheid juist wel uw terrein, dan is de kans groot dat u minder thuis bent in de ruimtelijke ordening. Het gemeentelijke werkveld is immers zeer breed, en men moet lang meedraaien als raadslid om van alle onderdelen goed op de hoogte te zijn. 

In dit boek informeren vele deskundige gemeenteambtenaren, bestuurders en adviseurs u over hun werkterrein. In 27 hoofdstukken geven zij ieder de hoofdlijnen van hun  vakgebied aan, van onderwijshuisvesting tot rampenbestrijding en van de WMO tot sportaccomodaties. Zij belichten ieder onderwerp vanuit het perspectief van een raadslid. Geen gedetailleerde vaktechnische verhalen. Wel veel essentiële informatie over wettelijke kaders, de financiële aspecten, de recente en toekomstige ontwikkelingen en de keuzevrijheid van de raad. Dat maakt dit boek tot een onmisbaar hulpmiddel voor ieder (beginnend) raadslid.

BESTELLEN
Gemeentelijke klimaatambitiewijzer

€ 9,95

incl. btw

UITVERKOCHT

 • 2008
 • 80 pagina’s
 • ISBN 978-90-809772-7-3
 • Uitgever: Avviato
 • Auteur: Anita Hazenberg-Folkersma

Klimaat en duurzame energie staan de laatste jaren wereldwijd hoog op de politieke agenda. Ook in Nederland. ‘Nieuwe energie voor het klimaat’ heeft het programma waarmee het kabinet haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 202 formuleert. En die doelstellingen zijn ambitieus: Nederland moet in 2020 een van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen van Europa hebben. Dit betekent dat 20% van het energieverbruik uit duurzame bronnen moet komen, dat jaarlijks 2% energie bespaard moet worden en dat de CO2-uitstoot met 30% moet dalen. 

Maar die doelstellingen kan de rijksoverheid niet alleen realiseren. Daarvoor heeft zij de hulp van ondere andere gemeenten hard nodig. Gemeenten moeten daarvoor zelf hun klimaatambities formuleren en projecten opzetten. Dit boekje biedt gemeenten praktische handvaten en voorbeelden voor het opstellen van klimaatbeleid en het ontwikkelen van projecten. Klimaatbeleid wordt beschreven aan de hand van zes thema’s, zoals woningen, bedrijven en verkeer en vervoer. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende duurzame energiebronnen en hun potentie, op de Decentrale Uitkering Lokaal Klimaatbeleid (DULK) en op financiering van klimaatbeleid. 

Alternatieven voor openbare verlichting

€ 9,95

incl. btw

 • 2006
 • 70 pagina’s
 • ISBN 978-90-809772-2-5
 • Uitgever: Avviato
 • Auteur: Anita Hazenberg-Folkersma

Waarom zou men zoeken naar alternatieven voor openbare verlichting? Openbare verlichting voldoet immers uitstekend aan de gewenste doelen, zoals sociale veiligheid en verkeersveiligheid?

Inderdaad, maar openbare verlichting heeft daarnaast ook een aantal nadelen. In de eerste plaats vormt openbare verlichting een zware belasting voor het milieu. U kunt hierbij denken aan energieverbruik, lichtvervuiling en lichthinder, gebruik van grondstoffen, brijkomen van (chemische) afvalstoffen, etc. Een ander aspect is het kostenaspect voor de beheerder: het plaatsen, onderhouden en laten branden van openbare verlichting betekent voor iedere wegbeheerder een aanzienlijke kostenpost op de begroting. 

BESTELLEN
Openbare werken voor raadsleden

€ 17,95

incl. btw

UITVERKOCHT

 • 2005
 • 238 pagina’s
 • ISBN 978-90-809772-1-7
 • Uitgever: Avviato
 • Auteur: Anita Hazenberg-Folkersma

Een aanzienlijk deel van iedere gemeentebegroting bestaat uit uitgaven voor de openbare ruimte: wegen, begraafplaatsen, riolering, openbaar groen, etc. Iedere gemeenteraad investeert hierin jaarlijks vele miljoenen euro’s. Alle reden dus voor een specifiek op gemeenteraadsleden gerichte informatiebron over deze thema’s.

Ieder hoofdstuk in die boek is gewijd aan een bepaald onderdeel van de openbare ruimte, bijvoorbeeld speeltuinen, riolering, openbaar groen, begraafplaatsen en wegen. Alle hoofdstukken zijn geschreven met een praktische insteek voor niet-technische raadsleden: op hoofdlijen en to-the-point. De nadruk ligt niet op de technische aspecten, maar op beleid, wettelijke kaders en financiering. Ook is er uitgebreid aandacht voor subsidiemogelijkheden. Ieder hoofdstuk sluit af met een handige begrippenlijst en afkortingenlijst. 

White papers

De onderstaande white papers zijn kosteloos te downloaden. Gebruik van informatie uit de white papers voor bijvoorbeeld beleidsdocumenten is toegestaan. Bronvermelding wordt wel op prijs gesteld

waterstof

gratis

DOWNLOADEN
X

gratis

DOWNLOADEN