PROJECTEN

Verduurzamen LIOR (gemeente Noardeast-Fryslan)

lees meer

Natuurvriendelijke oever (gemeente Het Hogeland)

lees meer

Bedrijvenlandschap (gemeente Het Hogeland)

lees meer

Duurzame sportaccommodatie SV Bedum (gemeente Het Hogeland)

lees meer

Zero Emissie Zone en ANPR-handhaving (gemeente Assen)

lees meer

Stresstest klimaatadaptatie (gemeente Aa en Hunze)

lees meer

Advies voor- of nascheiding PMD (gemeente Westerwolde)

lees meer

Systeembeleidsplannen (Gasunie)

lees meer

Circulaire fietsbrug (gemeente Het Hogeland)

lees meer