SYSTEEMBELEIDSPLANNEN

Opdrachtgever: Gasunie

Jaar: 2020

Functie: beleidsadviseur

Systeembeleidsplannen

Gasunie vroeg mij om enkele systeembeleidsplannen op te stellen. Systeembeleidsplannen beschrijven het beleid voor het beheer en onderhoud van specifieke onderdelen van het gastransportnetwerk. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, duurzaamheid en toekomstige aanpassingen als gevolg van de energietransitie.