ZONNEPANELEN KUNNEN NIET TEGEN WARMTE

ZONNEPANELEN KUNNEN NIET TEGEN WARMTE

9 oktober 2020

Hoe hoger de temperatuur, hoe lager het rendement van zonnepanelen

Dat klinkt raar, maar is echt waar. De optimale temperatuur voor zonnepanelen is ongeveer 25˚C. Bij deze temperatuur wordt ook de opbrengst van zonnepanelen bepaald. Let wel: het gaat daarbij om de temperatuur van de panelen, niet om de omgevingstemperatuur. Zonnepanelen warmen echter snel op, mede omdat ze door hun donkere kleur veel zonlicht (en dus warmte) absorberen. Bij een omgevingstemperatuur van 25˚C is de temperatuur van een paneel al snel 45˚C. En dat is ongunstig. Per graad boven de optimale temperatuur neemt het rendement van zonnepanelen namelijk met ongeveer 0,5% af. Aangezien de temperatuur van een zonnepaneel op een warme dag op kan lopen tot wel 65˚C, is eenvoudig uit te rekenen dat het rendement dan ongeveer 20% lager ligt (40˚C x 0,5%).

Zorg voor optimale koeling

Hoe kun je zorgen dat je zonnepanelen ook tijdens de warme zomermaanden toch een zo goed mogelijk rendement blijven halen? In de eerste plaats is het belangrijk dat de natuurlijke koeling van de zonnepanelen zo gunstig mogelijk is. Zorg daarom dat de zonnepanelen zodanig geplaatst worden dat de wind kan zorgen voor voldoende koeling. Plaats de rijen panelen niet te dicht op elkaar en zorg voor ventilatiemogelijkheden aan de zijkanten. Let er daarbij wel op dat de wind niet zoveel grip op de panelen kan krijgen dat ze bij een flinke storm van het dak kunnen waaien.

Voordelen van groene daken

Een andere oplossing is om zonnepanelen te combineren met een groen dak. Het groen zorgt voor verdamping en daardoor voor verkoeling van de zonnepanelen (zorg wel dat het groen voldoende vochtig blijft tijdens droge periodes). Het dak zelf blijft ook veel koeler: bij een zwart bitumendak kan de temperatuur van het dak op een warme dag oplopen tot wel 85˚C, terwijl de temperatuur van een groen dak niet hoger zal worden dan circa 35˚C. Hierdoor zorgt een groen dak naast verkoeling van de zonnepanelen ook voor 2 à 3˚C verkoeling in de woning, terwijl het in de winter juist isolerend werkt. Daarnaast zijn groene daken gunstig voor vogels, insecten en andere dieren, en dragen ze daardoor bij aan de biodiversiteit in stedelijk gebied. Tot slot is een groen dak gunstig voor de klimaatadaptatie doordat het dak regenwater vasthoudt. Met een groen dak sla je dus vier vliegen in één klap: hoger rendement van zonnepanelen, verkoeling in de zomer en isolatie in de winter, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onderwijsinstelling Terra heeft dat goed begrepen, zoals blijkt uit hun nieuwe schoolgebouw in Emmen waarmee ze hun naam als groene school eer aan doen (zie foto).

Mogelijkheden voor groene daken op woningen

Wat Terra in het groot doet op het nieuwe schoolgebouw, kan natuurlijk ook op kleinere schaal op een woning. Groene daken zijn er in vele vormen, variërend van een laagje sedum tot een complete daktuin. Een plat dak is het meest geschikt voor een groen dak: het houdt het meeste water vast en je kunt je helemaal uitleven qua ontwerp en beplanting. Op een schuin dak tot ongeveer 45 graden is een groen dak echter ook goed mogelijk. Hier zijn speciale systemen voor op de markt.
De mogelijkheden voor een groen dak worden – naast de helling van het dak – slechts door twee factoren beperkt:
• de draagconstructie van de woning
• de diepte van je portemonnee
En mocht dat laatste een probleem zijn: steeds meer gemeenten (met name in stedelijke gebieden) geven in het kader van klimaatadaptatie subsidie voor groene daken. Vaak is dit een bedrag van € 25 tot € 30 per m2, of 50% van de investering. Informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden.

Anita Hazenberg-Folkersma
www.powered-by-nature.nl